An Nam Education triển khai đào tạo về quy trình trong trường học

Ngày 22/01/2023 An Nam Education triển khai đào tạo các bộ nhân viên và giáo viên của Trường tiểu học & THCS Unigo

Nhằm mục đích chuẩn chỉnh trong công tác chăm sóc học sinh, An Nam Education đã tổ chức những buổi đào tạo nội bộ cho nhân sự của trường về tầm quan trọng việc hiểu rõ quy trình vận hành trường học và cách thức triển khai, giám sát, đảm bảo hoạt động vận hành được diễn ra hiệu quả và đồng bộ. Qua đây, tất cả các CBNV, GV nhà trường sẽ góp phần:

– Tạo ra một môi trường giáo dục toàn diện, nơi học sinh được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức.

Xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc chăm sóc và giáo dục học sinh.

Chương trình đào tạo nội bộ được thiết kế phù hợp với đặc điểm của môi trường học tập cũng như học sinh của nhà trường. Qua những buổi đào tạo như vậy, nhân sự của Unigo được bồi dưỡng kỹ năng làm việc, và xử lý tình huống; tuân thủ đủ và đúng quy trình để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.